Marije Broens-Paffen is een onderwijsprofessional met zowel praktijk- als onderzoekservaring. Zij richt zich op mogelijkheden en kansen. Wat werkt er wel en wat werkt er niet, wat is nodig om te kunnen groeien en leren en wat is de juiste weg? Dit binnen direct werk met kinderen en jongeren, maar ook wanneer het gaat om onderzoek, begeleiding, coaching en professionalisering.
Marije heeft ruime ervaring in het basisonderwijs en voortgezet en speciaal onderwijs, momenteel werkt zij als coach op de Praktijkschool te Heerlen.

Tijdens haar studie “Master Special Educational Needs” ervoer Marije de raakvlakken tussen theorie en praktijk als zeer boeiend. Eén van de redenen om 7 jaar geleden binnen de onderwijs(neuro)wetenschap ervaring op te gaan doen. Marije heeft binnen meerdere onderzoeken gewerkt, bijgedragen aan verschillende artikelen, diverse workshops en informatie bijeenkomsten verzorgd en de MOOC ‘Puberbrein, brein, leefstijl & leren’ mee ontwikkeld. Dit alles met als doel het delen van kennis en kunde, het vertalen van de wetenschappelijke theorie naar de onderwijspraktijk

.