Info

ParkstadLab – wat is dat?

In augustus 2014 kwamen de directies van de stichtingen SVO|PL en LVO Parkstad bij elkaar om te overleggen over een (mogelijke) samenwerking op een aantal gebieden tussen deze stichtingen. Dit overleg ging verder onder de naam “ParkstadLab”.
Na enkele bijeenkomsten, waarbij docenten van diverse scholen (van beide stichtingen) gediscussieerd hebben over het onderwijs in Parkstad nu en in de toekomst, ontstonden er twee sub-groepen, de zogenaamde ‘denkers’ en ‘doeners’.
De ‘denkers’ werkten op een abstracter niveau, de ‘doeners’ wilden graag de projecten en initiatieven die op dit moment op de diverse scholen in Parkstad plaatsvinden, delen.
Vooral de ‘doeners’ vormen nu de basis van de werkgroep ‘Parkstadlab’.
Op 28 mei 2015 vond de eerste Good Practice Day plaats. Deze dag werd door een honderdtal docenten (uit heel Parkstad) bezocht en werd gekenmerkt door docenten die deze dag zelf workshops verzorgden waarbij ze hun ‘good practice’ deelden met de bezoekers.
Ook in 2016 werd een Good Practice Day georganiseerd, wederom door dezelfde werkgroep, en dit congres werd door ruim 150 docenten bezocht. De opzet van het programma was vergelijkbaar met het jaar ervoor.
In augustus 2016 werd het Podium ParkstadLab opgericht. Deze werkgroep, bestaande uit een aantal docenten van de vakken muziek, kunst, ckv, dans etc., organiseert evenementen voor talentvolle leerlingen in Parkstad en deze werkgroep valt ook onder het ParkstadLab.
Meer info hierover vindt u op www.show-your-talent.nl
In schooljaar 16-17 werden twee Onderwijstheaters georganiseerd. In oktober 2016 hadden we Pedro de Bruyckere als spreker in de Brikke Oave en ruim 100 geïnteresseerde collega’s woonden deze middag bij. In april 2017 hadden we in het Cultuurhuis Jef Staes als inspirator met wederom 100 belangstellenden.

ONDERWIJSFESTIVAL

5 Oktober 2018

Op 5 oktober 2018 vindt de tweede editie van het Onderwijsfestival plaats voor alle medewerkers uit het voortgezet onderwijs in Parkstad.

In het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade ontmoeten alle vo-collega’s elkaar voor workshops, presentaties en activiteiten. Het programma is zeer divers met als overkoepelende thema’s good practice, veiligheid, netwerken, kennis delen en sport en voeding. Elke deelnemer kan online een gepersonaliseerde route uitstippelen.